Author Topic: Không 'Remember Password' trong mạng lan  (Read 3047 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline pipica

  • New Member
  • *
  • Posts: 49
Không 'Remember Password' trong mạng lan
« on: February 23, 2012, 03:39:32 PM »
Trong Windows XP có 1 số bạn gặp phải trường hợp khi đã đăng nhập vào 1 máy khác trong mạng LAN, mặc dù đã check dấu ô 'Remember Password' để ghi nhớ mật khẩu Administrator vào máy đó nhưng sau khi khởi động lại thì vẫn bị yêu cầu nhập ID và password.

"Mình đang gặp phải một vấn đề là máy của mình không remmember password. Sau khi đã đăng nhập được vào máy chủ và đã check dấu vào ô remmember password thì máy mình vào máy server vẫn bình thường nhưng sau khi reset máy thì mình đăng nhập lại vào server thì nó lại đòi nhập password và id (mặc dù mình đã đăng nhập và check dấu vào ô remmember password ). Mình đã tìm 1 số cách trên mạng và đã làm thử nhưng vẫn không được và không khả thi.cụ thể là :

cách 1: vào run control userpasswords2 chọn user cần lưu kết nối chọn rồi nhập tên server ,id ,pass vào và lưu lại. Nhưng khi reset máy lại thì nó vẫn như cũ không nhớ id và pass buộc mình phải nhập lại.

cách 2: tạo 1 file .bat trong đó co code như sau
net use \\tenserver/user:id pass (có thể viết không chính xác nhưng trên máy mình file này chạy và đăng nhập đượcb nhưng dễ bị lộ pass và id) => không khả thi. Bạn nào có cách khác không? ai biết chỉ giúp mình với nha. thx nhiều"


Nghe thì có vẻ hơi kỳ nhưng thực chất lỗi này là do khi bạn sử dụng Windows đã có cài Yahoo Toolbar nên bị thay đổi 1 khóa trong Regedit. Khóa này ở vị trí như sau: [HKEY_USERS\S-1-5-21-796845957-926492609-725345543-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders]
(lưu ý: S-1-5-21-796845957-926492609-725345543-1003 số 1003 ở đuôi khóa có thể thay đổi tùy theo mỗi máy, có thể là 1004 hay 1005 thì bạn vẫn làm tương tự)

Vậy thì cách giải quyết vấn đề này là vào Regedit, tìm đến khóa:
[HKEY_USERS\S-1-5-21-796845957-926492609-725345543-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders]

Sau đó thay đổi giá trị của AppData thành %USERPROFILE%\Application Data

Khởi động lại máy và xem thành quả! Chúc thành công!

Diễn đàn Người Hội An - Cộng đồng Người Hội An

Không 'Remember Password' trong mạng lan
« on: February 23, 2012, 03:39:32 PM »