Author Topic: Google Sitelinks là gì?  (Read 1519 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline hoian

  • Why?
  • Administrator
  • Our Friends
  • *****
  • Posts: 480
  • Gender: Male
    • Nguoihoian's Community
Google Sitelinks là gì?
« on: September 30, 2011, 04:20:22 PM »
1. Google Sitelinks là gì ?

Google sitelinks là tập hợp các liên kết xuất hiện phía dưới địa chỉ trang web của bạn trong kết quả tìm kiếm. Những đường liên kết phụ này trỏ tới các thành phần chính của trang Web đó. Nó được lựa chọn tự động bởi thuật toán của Google và Sitelinks chỉ hiển thị đối với các từ khóa tìm kiếm chung nhất.

Ví dụ bạn sẽ thấy sitelinks hiển thị dưới website http://www.nguoihoian.info/ với từ khóa “Người Hội An” hay "nguoihoian" hoặc "nguoi hoi an" v...v nhưng có thể bạn sẽ không thấy sitelinks dưới website Người Hội An nếu tìm kiếm với từ khóa khác.


sitelinks nguoihoian

2. Google xác định sitelinks như thế nào ?

Google dường như sử dụng các đường liên kết bậc 1 (liên kết từ trang chủ). Điều này có nghĩa là tất cả các liên kết không nằm trong trang chủ sẽ không được hiển thị như là sitelinks.

Đường dẫn liên kết có thể là liên kết ký tự hoặc hình ảnh với thẻ khóa IMGthuộc tính ALT. JavaScript và Flash sẽ không được tính đến. Google thường sử dụng từ 2 cho đến 8 liên kết sitelinks cho một website. Tuy nhiên, cho đến giờ vẫn khó mà biết được làm thế nào mà Google xác định số lượng sitelinks cho một trang.

Phần ký tự được sử dụng để miêu tả sitelinks có thể là các ký tự liên kết nằm trong trang chủ hoặc là tiêu đề của liên kết đó. Có vẻ như là Google thích các liên kết nằm ở vị trí trên cùng của trang chủ.


google sitelinks

3. Thêm sitelinks cho trang Web của bạn

Cho đến thời điểm hiện nay, không ai là chắc chắn biết được cách xác định chính xác sitelinks của Google. Tuy nhiên vài yếu tố sau có thể ảnh hưởng quan trọng tới việc Google có hiển thị sitelinks hay không :

    + Trang Web của bạn phải có vị trí thứ nhất ổn định đối với một số từ khóa nhất định. Các trang Web khác sẽ không có sitelinks với từ khóa này.
    + Theo một số thông tin thì trang Web của bạn phải có ít nhất là 2 năm tuổi. Các trang mới hơn sẽ không có sitelinks. (vấn đề này phải xác định lại, vì Người Hội An chỉ vài tháng là đã có sitelinks, sau đó khi chuyển server về Việt Nam thì đã bị mất sitelinks và bây giờ khi chưa tròn 1 tuổi rưỡi thì đã có lại sitelinks)
    + Số lượng người tìm kiếm nhấn chọn trang của bạn từ trang kết quả tìm kiếm từ khóa nhất định cũng có vẻ được tính đến. Các từ khóa mà không hay được tìm kiếm sẽ không có sitelinks.
    + Số lượng liên kết trỏ tới trang của bạn với từ khóa tìm kiếm nói trên nằm trong ký tự liên kết (anchor text) cũng ảnh hưởng tới viêc tạo sitelinks của Google. Sitelinks dường như chỉ hiển thị với những từ khóa chính của trang chứ không phải tất cả các từ khóa mà trang đó được liệt kê.
    + Nếu trang của bạn thỏa mãn các điểu kiện trên thì Google sẽ gán cho trang Web của bạn sitelinks tương ứng cho các từ khóa tìm kiếm phổ biến nhất liên quan tới website của bạn.


4. Kết luận

Sẽ rất tốt nếu trang Web của bạn có thêm sitelinks vì nó giúp người dùng di chuyển nhanh tới các thành phần chính của trang, và nó giúp cho bạn có nhiều truy cập hơn với những từ khóa tìm kiếm phổ biến nhất như đã đề cập tới ở trên.

Sitelinks được hiển với những từ khóa phổ biến nhất mà trang Web của bạn chiếm vị trí đầu tiên trong trang kết quả tìm kiếm. Các từ khóa này là những từ khóa quan trọng nhất trong chiến dịch quảng bá và tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm.
To be or not to be ...

Diễn đàn Người Hội An - Cộng đồng Người Hội An

Google Sitelinks là gì?
« on: September 30, 2011, 04:20:22 PM »