Author Topic: Tìm Quản Trị Viên cho tất cả các chuyên mục trên diễn đàn  (Read 5230 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline hoian

  • Why?
  • Administrator
  • Our Friends
  • *****
  • Posts: 480
  • Gender: Male
    • Nguoihoian's Community
Hiện tại chúng tôi đang tìm Quản Trị Viên cho tất cả các chuyên mục trên diễn đàn, yêu cầu chung khi đăng ký là đáp ứng đầy đủ chuyên môn, có năng lực và đam mê trong chuyên mục mà bạn sẽ làm Quản Trị Viên.

CƠ CẤU QUẢN TRỊ VIÊN CỦA DIỄN ĐÀN:

+ Administrator
+ Global Moderator
+ Moderator

ĐIỀU KIỆN ĐỂ THAM GIA VÀO NHÓM QUẢN TRỊ VIÊN:

1. Khi diễn đàn còn tìm Quản Trị Viên cho các Chuyên Mục và khi Chuyên Mục đó chưa có hoặc chưa đủ Quản Trị Viên.
2. Tham gia vào diễn đàn ít nhất 15 ngày và có tối thiểu 5 chủ đề có chất lượng ở Chuyên Mục mà mình đăng ký.
3. Khi đã đủ điều kiện tham gia, BQT sẽ xem xét chuyên môn, năng lực và đam mê tại Chuyên Mục mà bạn đã đăng ký trước khi chuyển bạn vào nhóm: Moderator.
4. Khi đã tham gia vào nhóm Moderator bạn toàn quyền quyết định ở Chuyên Mục mà bạn đang Quản lý, đồng thời tham gia, học hỏi và thể hiện khả năng ở các Chuyên Mục khác để được xét vào nhóm Global Moderator và Administrator.

QUYỀN LỢI KHI TRỞ THÀNH QUẢN TRỊ VIÊN:

1. Được toàn quyền Quản lý Chuyên Mục của mình.
2. Được tham gia và làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp.
3. Được cấp Email dạng: ****@nguoihoian.info (nếu bạn yêu cầu)
4. Được tham gia vào các Sự kiện, các buổi Hội thảo & Offline của diễn đàn hoàn toàn 'không tốn phí' và có thể 'kèm bạn bè, người thân'

...

TRÁCH NHIỆM CỦA QUẢN TRỊ VIÊN:

1. Theo dõi, Cập nhật Thông tin và Quản lý sát Chuyên Mục mà mình quản trị.
2. Chọn lựa và Đề bạt thành viên cùng tham gia Quản Trị Chuyên Mục của mình hoặc Chuyên Mục khác phù hợp với chuyên môn.

...


Mẫu đơn xin ghi danh vào nhóm Quản Trị Viên:
(Vui lòng gửi mẫu đơn vào chuyên mục Tìm Quản Trị Viên tại liên kết:
http://forum.nguoihoian.info/tim-quan-tri-vien-moderator/)

- Họ tên : ................................................
- Địa chỉ liên hệ : ................................................
- Điện thoại : (Số điện thoại có nhiều khả năng gặp bạn nhất, di động là tốt nhất)
- Email liên hệ : ................................................
- Yahoo Messenger : (nick yahoo của bạn)
- Chuyên môn của bạn? (ghi rõ chuyên môn, sở trường của mình vào đây)
- Chuyên mục mà bạn muốn đăng ký làm Quản Trị Viên : (Ghi rõ chuyên mục hoặc các chuyên mục bạn muốn làm Quản Trị Viên)
« Last Edit: October 04, 2011, 03:21:54 PM by hoian »
To be or not to be ...

Diễn đàn Người Hội An - Cộng đồng Người Hội An