Author Topic: Tên tiếng Nhật của bạn là gì?  (Read 3643 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline hoian

  • Why?
  • Administrator
  • Our Friends
  • *****
  • Posts: 480
  • Gender: Male
    • Nguoihoian's Community
Tên tiếng Nhật của bạn là gì?
« on: September 28, 2011, 07:43:00 PM »
Hôm nay các bạn hãy cùng nhau khám phá tên tiếng Nhật của mình là gì nha! Tất nhiên là sẽ hơi khó đọc một tẹo, nhưng sẽ rất vui đấy! :-)

Bắt đầu nè. Tớ sẽ cho ví dụ mẫu nhá! Tớ sinh ngày 09/03. Thế nên tên họ đầy đủ theo tiếng Nhật sẽ là  Haytahoru Hoshiiha. (Lưu ý tí ti, tên đứng trước họ đó nha!) :-x

Tháng sinh của bạn sẽ là họ:

1. Chino
2. Anikawa
3. Hoshiiha
4. Iruky
5. Eba
6. Atatoka
7. Kaimi
8.Tokanuy
9. Kinkino
10.Rataki
11. Homaya
12. Shika

Ngày sinh của bạn sẽ là tên:

1. Okomi
2. Usugo
3. Umira
4. Manita
5. Kayate
6. Eto
7. Ikiko
8. Kazumi
9. Haytahoru
10. Kino
11. Kokoto
12. Kasuch
13. Sakota
14. Kaimi
15. Shahotoshi
16. Tonachi
17. Suji
18. Hiroshi
19. Kaiba
20. Shuchiki
21. Tatsui
22. Tonachi
23. Hanumari
24. Taki
25. Zumi
26. Minosa
27. Kioko
28. Natsui
29. Tami
30. Hokate
31. Noji

Xong roài đó, rất đơn giản.

(Sưu tầm và chỉnh sửa)
To be or not to be ...

Diễn đàn Người Hội An - Cộng đồng Người Hội An

Tên tiếng Nhật của bạn là gì?
« on: September 28, 2011, 07:43:00 PM »