Author Topic: Tên tiếng Hàn của mọi người là gì?  (Read 8904 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

boycrazylove

  • Guest
Re: Tên tiếng Hàn của mọi người là gì?
« Reply #5 on: September 28, 2011, 06:17:07 PM »
 choy` oi seo ten kui xau pet’ the’ nhi~!!!!!!!!! nhung moa` ten VN cua~ kui rat dep doa’ nhe!!!!!
 :-X

Diễn đàn Người Hội An - Cộng đồng Người Hội An

Re: Tên tiếng Hàn của mọi người là gì?
« Reply #5 on: September 28, 2011, 06:17:07 PM »

mit

  • Guest
Re: Tên tiếng Hàn của mọi người là gì?
« Reply #6 on: September 28, 2011, 06:17:36 PM »
cai nay vo vin wa vi rat nhiu nguoi sinh cug ngay,thanh,nam voi minh deu goi cug 1 ten ak?hic.vo vin.hoho

quảngngọcthụytiên

  • Guest
Re: Tên tiếng Hàn của mọi người là gì?
« Reply #7 on: September 28, 2011, 06:18:13 PM »
kó thỵt k zợ . e họ Sung . kỳ zợ . e thýk họ Pảk hơn . tên đầy đũ là Sung Yong Joon 
 >:(

traihoian

  • Guest
Re: Tên tiếng Hàn của mọi người là gì?
« Reply #8 on: September 28, 2011, 06:18:41 PM »
chà, Sung Yong Joon, tên cũng hay đấy 
 :D

huynh le ngoc huyen

  • Guest
Re: Tên tiếng Hàn của mọi người là gì?
« Reply #9 on: September 28, 2011, 06:19:15 PM »
ten em la sung hye wook.nghe no’ ku’ sao sao y’.gjong ten kon trai wa’.huhuhu.
 :o