Author Topic: Tên tiếng Hàn của mọi người là gì?  (Read 8903 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

nguyen ngoc hien

  • Guest
Re: Tên tiếng Hàn của mọi người là gì?
« Reply #20 on: September 28, 2011, 07:36:35 PM »
minh ten la kang ji rim nghe hay day cam on pan nhieu nha . moi nguoi co j thj pm voi minh wa nikname:sonekute_1602 nha!!!    :-X

Diễn đàn Người Hội An - Cộng đồng Người Hội An

Re: Tên tiếng Hàn của mọi người là gì?
« Reply #20 on: September 28, 2011, 07:36:35 PM »