Author Topic: Tên tiếng Hàn của mọi người là gì?  (Read 8904 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

phocohoian

  • Guest
Re: Tên tiếng Hàn của mọi người là gì?
« Reply #10 on: September 28, 2011, 06:19:58 PM »
nhiều Sung nhỉ
Sung Yong Joon
Sung Hye Wook

park nữa:
Park Hye Mi
Park Dong Ah

ẹt ẹt.
tên tiếng Hàn của mình là: Choi Sang Ra (cái này là kía rì đây???   )    :P

Diễn đàn Người Hội An - Cộng đồng Người Hội An

Re: Tên tiếng Hàn của mọi người là gì?
« Reply #10 on: September 28, 2011, 06:19:58 PM »

nguyen ngoc yen

  • Guest
Re: Tên tiếng Hàn của mọi người là gì?
« Reply #11 on: September 28, 2011, 06:20:34 PM »
tên của mình là park hye soo.tên buồn cười quá.thích họ choi cơ
 8)

grth

  • Guest
Re: Tên tiếng Hàn của mọi người là gì?
« Reply #12 on: September 28, 2011, 07:32:56 PM »
ten cua menh la park Hyun Ra. chang co nghia gi ca
  >:(

pexinh

  • Guest
Re: Tên tiếng Hàn của mọi người là gì?
« Reply #13 on: September 28, 2011, 07:33:22 PM »
ten em la SOng Soo Sup
  :-X

jn

  • Guest
Re: Tên tiếng Hàn của mọi người là gì?
« Reply #14 on: September 28, 2011, 07:33:54 PM »
j kj` zaj, ho lee thj e thjk uj nhung ma 2 chu dang sau hok hay ti neo`: lee Hyo Hwa.
  :'(